Waniewo 2018
XII Festiwal Muzyki Ludowej     “Dawne Pieśni – Młode Głosy”
191Dni 08Godzin 08Minut 36Sekund

 

 
(…) A jednak zatrata tej pieśni i muzyki byłaby przecież prostą dla nas hańbą (…)
(…) ludzie stojący na szczycie cywilizacji duchowej, tacy jak Mickiewicz, Chopin, Moniuszko, orzeźwiali się tą swojszczyzną, czerpali natchnienie w pieśni i muzyce ludowej (…)
 

 

          Te poruszające i prawdziwe słowa Zygmunt Gloger napisał we wstępie do książki „Czy lud polski jeszcze śpiewa”, wydanej w Warszawie w roku 1905, która była pełnym pasji wołaniem, aby… podjęta była praca zbiorowa inteligencji polskiej w celu ochrony i zachowania w ludzie naszym jego starożytnej, rodzimej i rdzennie słowiańsko-narodowej pieśni i muzyki…

          Prawdziwe i święte słowa Zygmunta Glogera napisane przed stu laty stały się drogowskazem do działania, które podjęli w Białymstoku w roku 2005 założyciele i twórcy Towarzystwa Muzycznego „Słopiewnie”. 


 

Festiwal “Dawne Pieśni – Młode Głosy”

 

„Dawne Pieśni – Młode Głosy” w Waniewie nad Narwią w roku 2007

          Rok 2007 był przełomowym w działalności Towarzystwa. Dzięki wspólnym wysiłkom członków i zaangażowaniu Samorządu Gminy Sokoły oraz kierownictwa Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, I Festiwal „Dawne Pieśni – Młode Głosy” odbył się w dniu 29 lipca 2007 r. w Waniewie, miejscowości położonej na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego. Termin realizacji projektu nawiązuje do tradycyjnego, parafialnego święta w Waniewie – odpustu na św. Annę.

          W tym pamiętnym dniu Wójt Józef Zajkowski ogłosił otwarcie I Festiwalu „Dawne Pieśni – Młode Głosy” w Waniewie nad Narwią, w historycznej miejscowości, gdzie kiedyś była przeprawa na szlaku handlowym z Królestwa Polskiego, z Mazowsza na Podlasie i dalej do Wielkiego Księstwa Litewskiego. I od tego czasu na św. Annę do Waniewa przyjeżdżają młodzi ludzie muzycy, śpiewacy, instrumentaliści z Podlasia, Mazowsza, Kurpi i Suwalszczyzny i prezentują wspaniałe pieśni naszych przodków.

… Śpiewający po polsku, w języku ukraińskim, białoruskim i litewskim. „Po swojemu” – tak dawniej śpiewano – albo bardziej współcześnie. Wszyscy – z głębi serca… tak red. Aneta Dzienis rozpoczęła swój reportaż „Inne światy w Waniewie, czyli wnuczek śpiewa z dziadkiem” z II Festiwalu „Dawne Pieśni – Młode Głosy” – Waniewo 2008, opublikowanego w Gazecie Wyborczej.

          A wszystko zaczęło się w Kazimierzu nad Wisłą, gdzie co roku w końcu czerwca odbywa się Ogólnopolski Festiwal Śpiewaków i Kapel Ludowych. Otóż od kilkunastu lat, obok konkursu głównego, na którym prezentują się dorośli artyści, organizowany jest konkurs „Duży – Mały”. Jest to prezentacja przez dzieci i młodzież tradycji instrumentalnych i wokalnych przejętych od swoich mistrzów – nauczycieli, rodziców i dziadków. Jak stwierdza się w regulaminie Festiwalu w Kazimierzu celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do kontynuacji muzykowania i śpiewania zgodnego z tradycją regionu.

Ciąg dalszy na stronie 2 …